ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON | SOAP | WMS

Communicatie/plakborden (MapServer)

View In:   ArcGIS JavaScript   ArcGIS Online map viewer   ArcGIS Earth   ArcMap   ArcGIS Pro

View Footprint In:   ArcGIS Online map viewer

Service Description: Wildplakken is volgens de APV verboden. Het kenbaar maken van boodschappen of gedachtes door posters is op wildplakborden toegestaan mits de boodschap valt onder de vrijheid van meningsuiting zoals bedoeld in de Grondwet. Het aanbrengen van wildplak op alle andere openbare objecten, anders dan plakborden, is strafbaar. Uit jurisprudentie blijkt dat in een stad voldoende plakborden moeten staan om illegaal plakplakker strafrechtelijk te vervolgen. Volgens de uitspraak valt een zekere norm voor het aantal openbare plakplaatsen te herleiden: 1 plakplaats per 5.000 inwoners voor een stad met regionale functie." Burgers moeten weten waar plakborden staan, dit mede om wildplaken te voorkomen.

Map Name: Layers

Legend

All Layers and Tables

Dynamic Legend

Dynamic All Layers

Layers: Description:

Copyright Text:

Spatial Reference: 28992  (28992)


Single Fused Map Cache: false

Initial Extent: Full Extent: Units: esriMeters

Supported Image Format Types: PNG32,PNG24,PNG,JPG,DIB,TIFF,EMF,PS,PDF,GIF,SVG,SVGZ,BMP

Document Info: Supports Dynamic Layers: true

MaxRecordCount: 1000

MaxImageHeight: 4096

MaxImageWidth: 4096

Supported Query Formats: JSON, geoJSON

Supports Query Data Elements:

Min Scale: 0

Max Scale: 0

Supports Datum Transformation: trueChild Resources:   Info   Dynamic Layer

Supported Operations:   Export Map   Identify   QueryDomains   QueryLegends   Find   Return Updates